07.ცარცის დაფები და მარკერები

ცარცის დაფები 

ცარცის მარკერი, იშლება წყლით 

ცარცის მარკერი, იშლება სველი ხელსახოცით