09.ფასმაჩვენებლის და სარეკლამო ჩასადების დამჭერები

 უნივერსალური დამჭერები დამჭიმით და სამაგრები 

 ფასმაჩვენებლის დამჭერები სადგამზე 

 ფასმაჩვენებლის დამჭერები ძეხვეულისთვის