მაღაზიის თაროები

ცალმხრივი სტელაჟი 

კუთხის სტელაჟი

ორმხრივი სტელაჟი

სტელაჟი პერფორაცია

სტელაჟი აქსესუარების დამჭერით